CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Saturday, March 7, 2009

MENUKARKAN AYAT

MENUKARKAN AYAT AKTIF KEPADA AYAT PASIF

Perbezaan antara Ayat Aktif dengan Ayat Pasif
1. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja trasitif yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.
2. Ayat pasif ialah ayat yang mempunyai kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.
3. Apabila ayat aktif ditukarkan kepada ayat pasif, objek dalam ayat aktif akan dipindahan ke bahagian hadapan untuk menduduki atau mengisi tempat subjek. Kata kerja transitif pula akan bertukar menjadi kata kerja pasif. Tempat objek akan diisi oleh subjek yang menjadi ungkapan "oleh + FN".
4. Dalam bahasa Malaysia, unsur ini menjadi pilihan, sama ada hendak dikekalkan atau digugurkan. Kedudukan keterangan pula kekal di tempat asal.
5. Rumus ayat pasif diri pertama dan keduaberbeza dengan rumus ayat pasif diri ketiga.
6. Jika dalam ayat pasif diri ketiga, Hanisah membaca menjadi dibaca oleh Hanisah, tetapi dalam ayat pasif diri pertama saya membaca menjadi saya baca. Aspek inilah yang membezakan ayat pasif diri ketiga dengan ayat pasif diri pertama atau ayat pasif diri kedua.

0 comments: